הפסקת הריון 2018 ואילך

כל אישה אשר מעוניינת לעבור הפסקת הריון בישראל צריכה לדעת כי יש הגבלות מסוימות בכל הקשור לנושא.

מהם התנאים וההגבלות הקיימים לאישה שרוצה לעבור הפסקת הריון:

נכון להיום בשנת 2018, לפי תוכנית הביטוח הקרויה "סל בריאות ממלכתי"  אלו הם התנאים וההגבלות (עם הסתייגות לשבוע ההריון ולמוסד הרפואי המטפל):

  1. כל אישה חייבת לעבור תחילה ועדה להפסקת הריון שתוצאותיה נמסרות בסיום הועדה. קישור לרשימת ועדות ציבורית
  2. לאחר קבלת האישור האישה תהיה זכאית לעבור את ההליך במלואו, בין אם זה כהפלה בכדורים ובין אם כהפלה ניתוחית.
  3. ההליך יהיה במימון ציבורי עד גיל 33 לכל אישה המבוטחת בקופת-חולים בארץ, ואחרי גיל 33, הזכאות תהיה רק אם ישנה סכנה בריאותית לאישה או לעובר, או אם ההריון הוא כתוצאה ממעשה פלילי.
  4. נשים מתחת לגיל 19 תחויבנה לבצע את את הועדה ואת הפסקת ההריון רק בבתי חולים ציבוריים.
  5. כל קופ"ח זכאית להתנות את הפסקות ההריון למבוטחיה בהתאם לתנאים שלה.
  6. רוב המוסדות הפרטיים מבצעים הפסקות הריון עד שבוע 12. מעטים עד שבוע 16 וחצי.
  7. במוסדות ציבוריים ניתן לבצע הפסקות הריון עד שבוע 24 עם אישור ועדה רגילה. לאחר שבוע 24 רק ע"י אישור של ועדה מיוחדת.

doctor with a patientדרכים להפסקת הריון:

  • הפסקת הריון תרופתית– ניתן לבצע את ההפלה בכל מוסד רפואי,ציבורי או פרטי, אשר קיבל את אישור משרד הבריאות לכך.

קראי עוד על הפלה בכדורים

רוצה לדעת כמה עולה הפלה פרטית? לחצי כאן