נספח: הפסקת הריון עד גיל 19

בעוד הפסקת הריון בישראל בשנת 2018 מותרת לכל אישה, תחת סייגים שונים,

עד גיל 19, גם אם בנוכחות ההורים, מותרת רק בבתי-חולים ציבוריים.

אני פחות מגיל 19 וצריכה לבצע הפלה, מה עלי לעשות?

בשנת 2017 יצא חוזר מנהל הרפואה של משרד הבריאות ובו מצוין כי נשים עד גיל 19 אינן יכולות לבצע הפסקת הריון או לגשת לועדה להפסקת הריון בבתי חולים פרטיים.

אך הן כן רשאיות לפנות לכל בית חולים ציבורי ולהיות זכאיות למימון מלא מהקופה בה נמצאות.

דעי כי את זכאית לעדיפות בתור הן לוועדה והן להפלה, ואינך צריכות אישור מההורים.

כל המידע אודות ההפלה אותה עברת יהיה דיסקרטי לחלוטין.

ראי עוד חוברת של משרד הבריאות לנשים בהריון עד גיל 19