אנו עובדים בבית חולים פרטי באישור משרד הבריאות

menu

ועדה להפסקת הריון- חוק הפסקת הריון

לפי הוראות משרד הבריאות, כל הפסקת הריון בישראל מחייבת אישור ועדה, וכל אישה זכאית לפנות אליה.

לפי החוק, הפסקת הריון מאושרת, אך לא בהכרח ממומנת, באופן וודאי במצבים הבאים:

 • האישה מתחת לגיל 18 או מעל 40.
 • האישה לא רשומה בת.ז. שלה כ"נשואה", או שמוכנה להצהיר בוועדה כי "ההריון אינו מבעלה".
 • ההריון הוא כתוצאה מיחסים אסורים או מאונס.
 • ההריון יכול לפגוע נפשית או גופנית באישה.
 • העובר יכול להיות בעל מום נפשי או גופני.

בוועדה אשר יושבת בבתי-חולים ציבוריים, הרכב הועדה ימנה 3 חברים: 2 רופאים ועובד סוציאלי, כאשר לפחות אחד מהם חייב להיות אישה.

בוועדה המתקיימת בבתי-חולים פרטים מורשים, ההרכב יכול להיות שונה, ולרוב יכלול פחות חברים.

יש להצטייד במסמכים לפני ההגעה לוועדה אותם ניתן ורצוי לברר לפני במזכירות הספציפית.

ניתן להגיע לוועדה עד שבוע 23.6 להריון.

קראי עוד על הועדה להפסקת הריון

ועדה להפסקת הריון בישראל

ועדה להפסקת הריון בשלב החיות

הרכב הוועדה:

 • ועדה להפסקת היריון בשלב החיות, כמו כל ועדה להפסקת הריון המתקיימת בישראל, כפופה להוראות פרק י׳ סימן ב׳ לחוק העונשין הקובע את הקריטריונים, והנהלים לכך.
 • על ועדה להפסקת היריון בשלב החיות לכלול תמיד את הרכב הוועדה להפסקת הריון הקבוע בחוק (3 אנשי צוות: 2 רופאים ועו"ס) וחברים נוספים כמפורט בחוזר 76/94 ובסעיף 2.3.

ולהם יתווספו:

 1. מנהל/ת מחלקה ניאונטולוגית.
 2. מנהל/ת מכון גנטי.

  גם כאן, לפחות אחד מהחברים – תהיה אישה.

ומכאן, הוועדה תורכב מ-5 אנשי צוות.

זכויות הנשים והגברים המגיעים לוועדה: 

 1. כל אישה המבקשת ייעוץ עמוק ומפורט יותר מן הייעוץ המקובל בועדות הרגילות (כמו, ייעוץ גנטי ופסיכולוגי)- תזכה לכך.
 2. יש לתת לאישה המבקשת הזדמנות להופיע בפני הוועדה ולומר את דבריה.
 3. לבן הזוג (או אבי העובר) אין מעמד חוקי בוועדה להפסקת הריון, או לדיון בבקשה, ולא נדרשת הסכמתו להפסקת ההיריון. 

הקריטריונים לאישור הוועדה:

 • האישה מתחת לגיל 18 או מעל 40 שנה, או כאשר ההיריון נוצר מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי עריות, או שהוא לא מנישואין:

← מדובר בסעיף בעייתי, מאחר וכל עוד לא הוצג מידע עדכני על בעיות רפואיות אצל האישה או העובר – הפסקת הריון כזו היא למעשה הפלה של עובר בריא, שיכול היה להיוולד, אלמלא פניית האישה לוועדה.

מצב כזה הוא בעייתי מבחינת האתיקה הרפואית, שכן, היא מסכנת את חיי העובר.

אישור הוועדה יינתן לאחר בדיקה מדוקדקת של כל המידע הקיים והבאת סיבה מוצדקת להפסקת ההיריון. 

 • הפסקת הריון עקב ממצאים שבהם העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי:

← הקווים המנחים חופפים לאלה המקובלים בכל העולם, ולפיהם, ככל שגיל ההריון מתקדם יותר- כך יש צורך במגבלה תפקודית בדרגת חומרה גבוהה יותר הצפויה לעובר.

במקרים מיוחדים רשאית הוועדה להחליט שלא על פי קווים מנחים אלה.

 • המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי:

← כאן מדובר בסכנה לחיי האישה בעקבות הלידה.

גם כאן, אישור הוועדה יינתן רק במקרים חריגים המצדיקים הפלה של עובר בריא.

כל המידע אודות הוועדה להפסקת הריון בישראל

החוק להפסקת הריון – מא׳ ועד ת׳

תקנות העונשין (הפסקת הריון), התשל"ח 1978, מגדירות את הכללים שמאפשרים לאישה לעבור הפלה יזומה, בין אם הפלה בכדורים או הליך כירורגי.  אחד האלמנטים החשובים בחוק הוא הוועדה להפסקת הריון שקובעת על פי קריטריונים מסוימים האם האישה רשאית לעבור הפלה. זאת בנוסף להגדרות מדויקות של אנשי הרפואה והמקצוע שיכולים לקחת חלק תהליך, הצגת המרכזים הרפואיים המורשים, הסבר מפורט לגבי הגורמים המוסמכים לבצע את ההליך ועוד. בשנת 2022 אף נכנסו לתוקפן תקנות שאמורות להסדיר ולשפר מעט את התנאים של כל אישה שמעוניינת לעבור הפלה, עם דגש על הליך הגשת הבקשה וקבלת אישורה של הוועדה.

מהי הפלה חוקית?

כאמור, כל הפלה שמקבלת את אישורה של אחת ממגוון הוועדות להפסקת הריון, ועל פי הרשימה המפורסמת באתר משרד הבריאות. מכיוון שכל ועדה מתכנסת במועד אחר ומתקיימת במוסד רפואי שונה, משתנה גם אופן הפנייה והגשת הבקשה. לכן חשוב לפנות למוסד הרפואי בו עתידה להתקיים הוועדה מבעוד מועד, ובמידת הצורך להיעזר בשירות הסוציאלי או מזכירות הוועדה.

הפלה בשלב החיות

מדובר על הפסקת היריון מאוחרת המתקיימת בשבוע 24 להריון והלאה. במקרה והבקשה אכן מוגשת בתקופה זו, היא נדונה בוועדה ל׳הפסקת היריון בשלב החיות׳ ונערכת במוסד רפואי בו אושרה הבקשה. בנוסף, נערך מינוי חברי הוועדה, שקיבלה הרשאה מיוחדת לבחינת הבקשות להפסקת הריון בשלב זה ואישורן, על ידי מנכ״ל משרד הבריאות. הרכבה כולל רופאים.ות; עובד.ת סוציאלי.ת ומומחים רלוונטיים נוספים.

רפורמת ההפלות – הדור הבא של הפסקות ההריון

כדי להקל במעט על האישה, שגם כך עוברת הליך גופני ורגשי מורכב, אושרה בחודש יוני 2022 רפורמת ההפלות. זאת במטרה להקל על ההליך הבירוקרטי ולרכך את החוק שנחקק עשרות שנים קודם לכן. במסגרת זו עודכן השאלון שאמורה למלא המועמדת להפלה, מטעם הוועדה להפסקת הריון שעתידה לדון בעניינה. כך, הוסרו שאלות אישיות  ומשפילות, חלקן אף מרמזות על היעדר שיקול דעת נבון ונכון של האישה. בנוסף, עודכנו נהלי העבודה של הוועדות להפסקת הריון כדי שכל אישה תוכל לבצע את הפסקת ההריון גם בקופת החולים, ובוטלה חובת הנוכחות הפיזית בוועדה.

הקריטריונים להגשת בקשה לוועדה להפסקת הריון

החוק גם קובע מספר פרמטרים, שרק מי שעומדת באחד מהם או יותר, יכולה להגיש את הבקשה להפסקת הריון לאחת מהוועדות הרלוונטיות, שכוללים:

 • נשים שגילן 18 ומטה (שזכאיות להגיש את הבקשה ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס), או מעל 40 ומעלה.
 • עצם ההריון עלול לסכן את בריאותה הפיזית או נפשית של האישה.
 • ישנו חשש כי לעובר מום גופני או נפשי.
 • ההריון נוצר מחוץ לנישואים או שנושאת אותו אישה שאינה נשואה.
 • ההיריון נובע מיחסים אסורים על-פי החוק הפלילי, כדוגמת אונס או גילוי עריות.

הליך קבלת האישור ובמידת הצורך, הערעור על החלטת הוועדה להפסקת הריון

אישור הבקשה לביצוע הפלה מבוסס על הצגת המסמכים הדרושים לוועדה להפסקת הריון, ונמסר לאישה באמצעות טופס ייעודי אותו תקבל ממזכירת הוועדה. בשלב הבא ייקבע מועד לביצוע ההפלה, בין אם במוסד ציבורי או באופן פרטי. להדגיש כי בשני המקרים יש צורך באישור הוועדה, כחוק!

במידה והחליטה הוועדה להפסקת הריון לסרב לבקשה לבצע הפלה, תזומן האישה להופיע בפני הוועדה כדי לתת לה הזדמנות להסביר ולנמק. במידה ולאחר מעמד זה נשאר סירוב הוועדה בעינו, הוא יימסר גם כן בכתב. את הערעור ניתן להגיש לאותה וועדה או לפנות לוועדה השייכת למוסד רפואי אחר.

אלמנטים נוספים אליהם מתייחס החוק להפסקת הריון

בנוסף לאמור, מתווה החוק את הדרך להגדרת כל האלמנטים החשובים להליך הרפואי, במטרה להפוך אותו למקצועי וברור. כך הוצבו תנאים להכשרתו של המוסד הרפואי המורשה לביצוע ההפלה, והוגדרו הקריטריונים לכל בעל.ת תפקיד שלוקחים חלק בתכנון ובביצוע הפסקת ההריון, החל מעובד.ת סוצילאי.ת, ועד לרופא.ה המייעץ.ת או מבצע.ת ההליך.  

מימון ההפלה

הפסקת ההריון יכולה לזכות למימון ציבורי או לכיסוי ביטוחי, בהתאם לפוליסה של המבוטחת. למימון הציבורי זכאית כל אישה שקיבלה אישור מהוועדה להפסקת היריון ועומדת בקריטריונים דומים לקריטריונים הדרושים להגשת בקשת אישור להפלה. זאת בנוסף לגורמים רפואיים או סיבות אחרות שקיבלו הצדקה על ידי הרווחה. אחרת, אמורה האישה להוציא מכיסה את התשלום לוועדה להפסקת הריון, לרופא.ת הנשים ולתהליך עצמו, לעיתים בכיסוי של הביטוח הפרטי או קופת החולים, כל מקרה לגופו.

הפסקת הריון במרפאה שלנו…

את התהליך נתחיל עם שיחה, במהלכה נוודא שאת אכן מעוניינת בהפלה, פעולה עליה תוכלי להתחרט בכל שלב בדרך ועד לביצוע הפסקת ההריון עצמה, בין אם מדובר בהפלה בכדורים או בהליך כירורגי. זאת בנוסף לבדיקה גופנית ובחינת ההיסטוריה הרפואית ומצבך הבריאותי. לציין כי המרפאה שלנו מורשת לבצע הפלה ופועלת באישור ובפיקוח משרד הבריאות, בשקיפות מלאה ובתנאים רפואיים מצוינים. אופי ההפלה תלוי בגיל ההריון, ברצונך האישי ובגורמים פיזיים ונפשיים. במידה ותרצי, ניתן לבצע את ההפלה באופן מיידי, זאת כל עוד היא אושרה על פי חוק על ידי אחת מהוועדות להפסקת הריון המורשות.

חלק בלתי נפרד מהתהליך הוא ווידוא כי הפסקת הריון אינה פוגעת בסיכוייך להרות בעתיד.

כמי שביצע אינספור הפלות ויילד אלפי נשים, אני מבטיח לך כי בנוסף למקצועיות ושמירה על כבודך, יטופל הנושא במלוא הרגישות, תוך תשומת לב מרבית לצרכייך. כך תוכלי להציג את כל השאלות והסוגיות שמעניינות אותך וכאמור, בכל שלב בדרך גם תוכלי להתחרט ולא לבצע את ההפלה.

מקור

אודות המחבר

ד"ר גיא גוטמן

ד"ר גיא גוטמן

רופא בכיר במרכז בריאות האישה של קופת חולים כללית, מומחה בגינקולוגיה ורפואת צוואר הרחם, בעל 20 שנות ניסיון מוצלח בפריון, מיילדות וגינקולוגיה.

התקשרי לקביעת תור
כתובתינו
דילוג לתוכן