• נשים שעברו הפלה (לידה שקטה) לאחר 22 שבועות הריון יהיו זכאיות למרבית הזכויות המגיעות ליולדת של תינוק חי.
מתחת ל-22 שבועות להריון- האישה תהיה זכאית לזכויות אחרות.
 
  • מענק אשפוז:

לאחר לידה שקטה בביה"ח, המוסד לביטוח לאומי יעביר לבית החולים תשלום עבור הוצאות האשפוז של האישה. 

  • תשלום דמי-לידה ע"י הביטוח הלאומי:

מענק לידה הוא תשלום המוענק ליולדת, וגם לכל אישה שעברה הפלה לאחר שבוע 22 להריון.

מענק ניתן לכלל הנשים, גם אם אינן עובדות.

  • חופשת לידה:

במקרה של לידה שקטה (לאחר 22 שבועות של הריון), זכאית היולדת לחופשת לידה ולתשלום בזמן זה כמו בלידה רגילה, בהתאם לזמן עבודתה לפני ההפלה.

כמו-כן, אין לפטרה בזמן זה.

  • לאחר חופשת הלידה, העובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום בהתאם למשך זמן עבודתה במקום.
  •  

זכויות בן/בת הזוג של האישה:

  • בן/בת הזוג אינו/ה זכאים לתשלום דמי לידה במקרים של לידה שקטה.
  • בן/בת הזוג כן יכולים לצאת לחופשת לידה, בהתאם לחוק, אך כאמור, ללא תשלום.